Moje galeria - Galeria 3D

Kategoria Albumy Pliki
O mnieSwoj? przygod? z fotografi? stereoskopow? rozpocz???em bardzo dawno temu archaicznym aparatem na p??yty szklane, za?? zdj?cia ogl?da??em wy???cznie przy pomocy stereokopu.
P????niej mia??em wieloletni? przerw?, a do swojego hobby powr??ci??em w zupe??nie innej rzeczywisto??ci technicznej, czyli w ??wiecie fotografii cyfrowej, telewizor??w 3D i przegl?darek.
Albumy prezentowane poni??ej s? wynikiem mojej pasji. Ka??dy z obraz??w przedstawiony jest na dwa sposoby: jako streopara krzy??owa (X) oraz stereopara r??wnoleg??a (II).
Do przestrzennego obejrzenia stereopary potrzebny jest wy?wiczony wzrok, b?d?? na przyk??ad telewizor 3D.

Gdyby kto?? chcia?? nawi?za? ze mn? kontakt, to prosz? pisa? na adres aan100@wp.pl
Makro 3D - 2013Fotografi? makro 3D zajmuj? si? od roku 2012. Niemal wy???cznie fotografuj? owady. Ganiam za nimi wiosn?, latem i jesieni?, za?? zim? doskonal? sprz?t do wykonywania takich zdj??.
48 96
1


DSC09476_II.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 58 razy

2


DSC00800_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 43 razy

3


DSC09148_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 41 razy

4


DSC00560_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 43 razy

5


DSC09803_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 36 razy

6


DSC09693_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 33 razy

7


DSC07989_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 31 razy

8


DSC07833_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 35 razy

9


DSC01867_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 37 razy

10


DSC01130_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 35 razy

11


ADSC06922_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 46 razy

12


DSC00938_X.JPG

2 plików, ostatni dodany 12, Marzec 2014
Album oglądany 32 razy

albumów: 48 stron: 4 1

Makro 3D - 2014Podczas zimy poprawi??em optyk? w moim sprz?cie. Oto rezultaty.
2 20
stereopary r??wnoleg??e II


DSC02996_II.jpg

10 plików, ostatni dodany 31, Marzec 2014
Album oglądany 82 razy

stereopary krzy??owe X


DSC02996_X.jpg

10 plików, ostatni dodany 31, Marzec 2014
Album oglądany 55 razy

 

albumów: 2 stron: 1

116 plików w 50 albumach i 3 kategoriach z 0 komentarzami oglądanymi 5,221 razy